­

Dansk Retriever Klub (DRK) blev stiftet i 1959 og har p.t. ca. 4800 medlemmer i Danmark og udlandet. Klubben er en specialklub under Dansk Kennel Klub for de 5 retrieverracer Labrador Retriever, Golden Retriever, Flatcoated Retriever, Chesapeake Bay Retriever og Curly Coated Retriever. DRK er anerkendt af det internationale organ for racehunde - FCI.
DRK er Danmarks største specialhundeklub under Dansk Kennel Klub og en meget aktiv klub, som året rundt tilbyder aktiviteter, som medlemmerne kan deltage i, sammen med deres stambogsførte retrievere.

 Organisation

Opbygningen: DRK er en landsdækkende klub, med en hovedbestyrelse og dertilhørende udvalg. Rent geografisk har man opdelt klubben i 11 regioner, hvor hver region agerer selvstændigt, gennem en medlemsvalgt regionsledelse – med samme opbygning som hovedbestyrelsen. Regionernes arbejde er baseret på frivillig arbejdskraft og sponsorer.

11 regioner

Om Region Sydjylland: Region Sydjylland blev stiftet for præcist 50 år siden i år, og strækker sig fra den dansk/tyske grænse, til Vejle i øst og over til Esbjerg/Varde i vest. Vi er en region, med flere mangeårige og traditionsrige arrangementer, som vi ynder at holde i hævd. Vi afholder årligt en del prøver for DRK, og har dertil vores egne, uofficielle arrangementer og prøver.

Økonomi: Vores økonomi er afhængig af medlemmernes deltagelse i træning, uofficielle prøver, skuer og diverse andre arrangementer. Man betaler ikke et yderligere kontingent for at være medlem af regionen - da regionerne hører under Dansk Retriever Klub.

Vi er en region i konstant udvikling. Vi forsøger at følge med tiden – derfor har vi i disse år fokus på uddannelse af instruktører. DRK har lanceret en gennemgående instruktøruddannelse, for bl.a. at ensarte træningen i hele landet. Ved at sende frivillige afsted på denne uddannelse, synes vi at medlemmernes penge bliver brugt fornuftigt, da kvalitet i træningen kommer medlemmerne tilgode.

Praktisk: I vores region har vi et medlemssystem, Conventus, som du stifter bekendtskab med, første gang du skal tilmelde dig et af vores arrangementer eller træning. Her får du en ”profil”, som du skal bruge hver gang du tilmelder din hund til noget.

På hjemmesiden kan du finde info om, hvilken træning vi for tiden tilbyder, og hvor. Du kan også se, hvem du kan kontakte, hvis du får problemer eller der opstår spørgsmål.

Region Sydjylland er opbygget på den måde, at der sidder en regionsledelse (bestyrelse) på 5 personer, som hver især er bindeled til de forskellige udvalg. Der foruden er der 2 suppleanter.

Udvalg i Region Sydjylland:

  • TU – Træningsudvalget: Her arrangeres regionens træning. Det er også her du som udgangspunkt skal henvende dig, hvis du vil klage.
  • MU – Markprøveudvalget: Her arrangeres regionens uofficielle markprøver og workingtests.
  • SPU – Sporudvalget: Dette udvalg tager sig hovedsagelig af officielle sporprøver, uddelegeret af DRK. Desuden afholder de af og til spordage mhp. træning.
  • SU – Skueudvalget: Her arrangeres vores 2 årlige og traditionsrige skuer.
  • SPUG – Sponsorudvalget: Et forholdsvist nyt udvalg i Region Sydjylland, som har til opgave at indsamle og administrere sponsorater, som primært bruges til præmier og hjælpergaver på vores arrangementer.
  • HUG – Hjælperudvalget: Et forholdsvist nyt udvalg, som har til opgave at tage hånd om regionens hjælpere, deriblandt vores madmor, som laver mad til vores arrangementer. Her arrangeres også Hjælperdag hvert andet år.
  • IT – IT-udvalget: Her varetages alt i regionen, der vedrører IT. Det være sig hjemmeside, medlemssystem, sociale medier osv. Det påhviler også udvalget at ajourføre sig med nye og gældende regler, ex.vis den nye persondataforordning.


DRK Region Sydjylland, CVR. nr. 33313888 - 20979465 - telefontid hverdage kl. 17-18 - Mail: luksus-mokke@hotmail.com  - Sms og mail foretrækkes, og besvares hurtigst muligt.

­