­

Efter et bestyrelsesmøde i DRK d. 13/1 1968, blev det besluttet at nedsætte 6 regionsudvalg, hvis ansvar det var at komme tættere på medlemmerne og varetage disses interesser, arrangere møder, dressurkursus og lign.
Her var Region Sydjylland de første til at danne sig som region - nemlig allerede d. 17/1 1968.
Vi strækker os fra den dansk/tyske grænse, til Vejle i øst og over til Esbjerg/Varde i vest, og er en region, med flere mangeårige og traditionsrige arrangementer, som vi ynder at holde i hævd.
Vi afholder årligt en del prøver for DRK, og har dertil vores egne, uofficielle arrangementer og prøver.

Økonomi: 
Vores økonomi  er uafhængig af DRK, og afhængig af medlemmernes deltagelse i træning, uofficielle prøver, skuer og diverse andre arrangementer. Man betaler ikke et yderligere kontingent for at være medlem af regionen - da regionerne jo hører under Dansk Retriever Klub.

Vi er en region i konstant udvikling, og forsøger at forvalte medlemmernes penge fornuftigt. Dette er Regionsledelsens ansvar. Hvert år, aflægger regionens kasserer regnskab - dette foregår på årsmødet, hvor også resten af regionens aktiviteter bliver gennemgået.

Praktisk: 
I vores region har vi et medlemssystem, Conventus, som du stifter bekendtskab med, første gang du skal tilmelde dig et af vores arrangementer eller træning. Her får du en ”profil”, som du skal bruge hver gang du tilmelder din hund til noget.

På hjemmesiden kan du finde info om, hvilken træning vi for tiden tilbyder, og hvor. Du kan også se, hvem du kan kontakte, hvis du får problemer eller der opstår spørgsmål.

Region Sydjylland er opbygget på den måde, at der sidder en regionsledelse (bestyrelse) på 5 personer, som hver især er bindeled til de forskellige udvalg. Der foruden er der 2 suppleanter.

Udvalg i Region Sydjylland:

  • TU – Træningsudvalget: Her arrangeres regionens træning. Det er også her du som udgangspunkt skal henvende dig, hvis du vil klage.
  • MU – Markprøveudvalget: Her arrangeres regionens uofficielle markprøver og workingtests.
  • SPU – Sporudvalget: Dette udvalg tager sig hovedsagelig af officielle sporprøver, uddelegeret af DRK. Desuden afholder de af og til spordage mhp. træning.
  • SU – Skueudvalget: Her arrangeres vores 2 årlige og traditionsrige skuer.
  • SPUG – Sponsorudvalget: Et forholdsvist nyt udvalg i Region Sydjylland, som har til opgave at indsamle og administrere sponsorater, som primært bruges til præmier og hjælpergaver på vores arrangementer.
  • IT – IT-udvalget: Her varetages alt i regionen, der vedrører IT. Det være sig hjemmeside, medlemssystem, sociale medier osv. Det påhviler også udvalget at ajourføre sig med nye og gældende regler, ex.vis den nye persondataforordning.

DRK Region Sydjylland, CVR. nr. 33313888 - 20979465 - telefontid hverdage kl. 17-18 - Mail: luksus-mokke@hotmail.com  - Sms og mail foretrækkes, og besvares hurtigst muligt.

­