­
Dansk Retriever Klubs reglementer for officielle prøver finder du HER

Dansk Retriever Klub Region Sydjylland

DM-holdudtagelse
2. version rev. Feb. 2009

Adgangskrav: minimum 2 x 1. præmie i åben klasse A eller B.
Afbud til prøverne mindst 2 uger før til prøvelederen.

Krav til den enkelte holdudtagelse:
• 3 hunde til afprøvning ad gangen
• Prøven er bygget op over 4 poster, hvori momenterne fra DM hold indgår
a. trampejagt
b. frit søg
c. dirigering
d. markering.

Prøvelederen vælger selv rækkefølgen for posternes afvikling. Hundenes startrækkefølge fastlægges ved lodtrækning før prøvestart. Prøven afvikles på vinderklasse-niveau.

Bedømmelse:
De enkelte poster bedømmes efter pointskala fra 0-20 point. Vinder er den ekvipage, der har opnået flest point ved prøvens afslutning – dog kan hund med diskvalificerende fejl på en af posterne ikke placeres.

Diskvalificerende fejl:
Beskadigelse af vildt, aggressiv adfærd og hund går af hånden.

DM-holdet:
Holdet til DM udgøres af de 4 hunde, der på 2 prøver ar opnået flest point. De 2 efterfølgende hunde er reserver. I tilfælde af pointlighed, er det den hund, der har opnået de bedste placeringer på prøverne, der er kvalificeret. Står de stadig lige, er det den ældste hund. Bruttoholdet skal være indstillet på at deltage i den efterfølgende træning. Er man fraværende mere end en gang, er holdlederen frit stillet med hensyn til valg af endeligt hold. Holdlederen vælges af nettoholdet.

Dommervejledning:
Før prøven igangsættes pålægges det prøvelederen, at sikre at dommeren bliver grundigt indført i opbygningen af den/de poster som han/hun skal dømme. Dommeren bør efterfølgende ved sit samtykke til postens opbygning garantere at den kan gennemføres under hensyntagen til regionens retningslinier, samt at posten/posterne er korrekt i forhold til almindelig opfattelse af ”jagtrealistisk”.

Prøvelederen/prøvelederassistenten bør, hvor der indgår flere elementer komme med et oplæg til idealtidsforbruget på de enkelte del-elementer. Dommeren bør på retfærdig vis gennem hele prøven, give samme tid til alle deltagerne. Slutteligt bestemmer dommeren selv, men det forventes at dommeren efterfølgende ved sin point-tildeling demonstrere at alle har haft ens vilkår. Det forventes at en ekvipage, som overskrider tiden stoppes eller trækkes i point. Dommeren bør ikke overskride den samlede tid, der er tildelt posten.

Der kan maksimalt opnås 20 point på hver enkelt post.

Posterne trampejagt, dirigering og markering indeholder typisk 3 opgaver. Prøvelederen/prøvelederassistenten bør foreslå en pointfordeling for de enkelte poster. Dommeren beslutter efterfølgende selv hvorledes han/hun vil vægte de enkelte opgaver. Vægtningen skal være åben og bør oplyses. En opdeling på de 3 opgaver kunne eks. være: opgave 1 – 3 point, opgave 2 – 7 point, opgave 3 – 10 point.

En perfekt løst post vil som udgangspunkt kunne give 20 point. Herfra kan dommeren fratrække point for f.eks. handling, hvor det ikke er tilsigtet eller for en usikker og/eller mangelfuld løsning af opgaven. Hvis ekvipagen mister fugl eller tager forkert fugl på en af opgaverne, og altså ikke løser opgaven korrekt, fratrækkes de point som opgaven er sat til, dog altid minimum 8 point. I ovennævnte eksempel vil det betyde et tab på: 8 point på opgave 1, 8 point på opgave 2 og 10 point på opgave 3.

Ødelagt vildt, aggressiv adfærd og hund af hånden giver selvfølgelig 0 point på posten og er diskvalificerende. Ved ødelagt vildt og hund går af hånden kan ekvipagen gennemføre prøven. Aggressiv adfærd medfører at ekvipagen stoppes uden mulighed for at gennemføre prøven. En ekvipage, som har en diskvalificerende fejl kan ikke opnå placeringspoint på prøven.

Det forventes at føreren udviser god prøveetik og god ”sportmansship”. Det påhviler dommeren at påtale, og om nødvendigt stoppe en fører, såfremt han/hun opfører sig upassende, støjende og generende overfor de øvrige ekvipager. Det må ALDRIG kunne betale sig at overtræde ovennævnte, hvorfor det pålægges dommeren at fratrække 8 point ved gentagne tilfælde (skal meddeles føreren øjeblikkeligt under prøveforløbet). Hvis føreren ikke herefter ændrer adfærd stoppes ekvipagen og tildeles 0 point på posten.

//Markprøveudvalget.
 

DRK Region Sydjylland, CVR. nr. 33313888 - 20979465 - telefontid hverdage kl. 17-18 - Mail: luksus-mokke@hotmail.com  - Sms og mail foretrækkes, og besvares hurtigst muligt.

­